Xương bồ hoàn

Xương bồ hoàn – Đông y Thiên Lương chủ trị:
Tâm khí, thận khí không đủ, 3-6 tuổi mà chưa nói được (thuộc loại bệnh Ngũ trì: chậm đứng, chậm đi, chậm mọc tóc, chậm mọc răng, chậm nói).

Hotline: 0975 04 03 06