Sỏi mật Thiên Lương

Sỏi mật Thiên Lương – Đông y Thiên Lương chủ trị:
• Thanh nhiệt, lợi thấp, hành khí, giảm đau, lợi mật, bài sỏi.
• Trị sỏi mật do thấp nhiệt.

Hotline: 0975 04 03 06