Tiêu u hoàn 2

CHỦ TRỊ:

  • Các loại u máu
  • Các loại hạch
  • Các loại u bướu (u nước, u xơ, u mỡ, u bã đậu…)
  • Các loại áp-xe

 

 

Hotline: 0975 04 03 06