Di Niệu Thiên Lương

Di niệu Thiên Lương – Đông y Thiên Lương chủ trị:
– Thận khí hư, bàng quang bất ức sinh đái són, đái không hết, đái rắt (không buốt).
– Đêm nằm lạnh, đái dầm mà không biết,
– Trẻ em chơi mệt, tiểu đêm không tự chủ.
– Tiểu tiện nhiều lần, đầu choáng váng, tai ù, lưng gối yếu mỏi, tay chân lạnh.

Hotline: 0975 04 03 06