Chè dưỡng nhan (chai 500ml dùng liền)

Thành phần Chè dưỡng nhan Thiên Lương:

 • Hồng táo hữu cơ
 • Kỷ tử hữu cơ
 • Cúc hoa hữu cơ (dùng nước hãm cúc hoa hữu cơ do Thiên Lương tự trồng tại vườn hữu cơ để tạo vị thơm đặc biệt cho chè dưỡng nhan).
 • Long nhãn giống cổ Hưng Yên
 • Nhựa đào chất lượng cao
 • Tuyết yến chất lượng cao
 • Tuyết liên tử chất lượng cao
 • Hạt sen Huế
 • Hoài sơn (củ mài) nếp rừng
 • Hạt chia hữu cơ
 • Đường mía nâu hữu cơ Wangkanai
 • Nước cốt dừa hữu cơ Vietcoco

Hotline: 0975 04 03 06